English
 
   
PsiNorm: Nöropsikolojik Test Verilerinin Değerlendirilmesi, Rapor Hazırlanması ve Arşivlenmesi için Hızlı ve Etkin Bir Açık Yazılım

Yavuz AYHAN, Bilal Bahadır AKBULUT, Aybüke Handan ŞİŞMAN, Berge VELİBAŞOĞLU
2022 33(4): 255-262
DOI: 10.5080/u26267
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: Nöropsikolojik testlerin değerlendirilmesinde hesaplama,
raporlama, veri organizasyonu ve arşivleme birçok klinikte halen
‘elle’ yapılmaktadır. Birçok sürecin otomatize edildiği günümüzde bu
yöntem, zaman ve kalifiye iş gücü kaybına yol açmakta, hatalara zemin
oluşturmaktadır. Bu çalışma ile Türkiye’de erişkinlerde yaygın kullanılan
nöropsikolojik testlerin hızlı ve doğru değerlendirilmesi, raporlanması
ve arşivlenmesi için ücretsiz ve açık erişimli bir yazılım oluşturulması
hedeflenmiştir.
Yöntem: Hesaplama, bireysel raporlama ve arşivleme süreçlerini hızlı
ve tam doğru hale getirmek için tüm işletim sistemlerinde çalışabilen,
ücretsiz kullanılabilen, özel eğitim gerektirmeyen, psikologların günlük
kullanımı esas alınacak şekilde kolay kullanımlı bir açık kaynaklı
yazılım geliştirilmesi hedeflendi. Bunun için Python 3.6 yazılımının
kullanılmasına karar verildi, yazılım dosyalarının esnekliği için kodlar
JSON formatında düzenlendi. Test havuzunu, Türkiye’de erişkinlerin
nöropsikolojik değerlendirmesinde kullanılan norm değerleri
belirlenmiş testler oluşturdu (TUBITAK 214S048).
Bulgular: PsiNorm adı verilen Türkiye’de erişkin kognitif
değerlendirmede sık kullanılan standardizasyonu yapılmış testleri
içeren, yaygın işletim sistemlerine uyumlu, ileri eğitim gerektirmeyen,
hafif bir yazılım oluşturuldu. Psinorm’un nöropsikolojik test skorlarını
normlara göre hesaplama ve taslak rapor oluşturma sürelerini anlamlı
derecede azalttığı gösterildi. Raporları .txt, veritabanlarını MS Excel ve
CSV formatında oluşturan PsiNorm ücretsiz bir yazılım olarak psinorm.
org adresinden kullanıcılara sunuldu.
Sonuç: PsiNorm, Türkiye’de nöropsikolojik testleri kullanan tüm
uygulayıcıların kullanımına açık, anlamlı derecede zaman ve iş gücü
faydası sağlayan, kolay öğrenilir, kullanıcı tarafından geliştirilebilir,
ücretsiz, açık kaynaklı bir yazılım olarak geliştirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Nöropsikolojik testler, yazılım, demans,
psikometrik, bilişsel işlev bozukluğu

Seres Yazılım