English
 
   

Henüz Yayınlanmamış Makaleler

Başlık Makale Tipi Kabul Tarihi
PREMENSTRÜEL DİSFORİK BOZUKLUK TEDAVİSİNDE LİTYUM KULLANIMI: BİR OLGU SUNUMU Olgu Sunumu Ekim 08, 2023
Lübnan'da Ruh Sağlığı Sorunlarının Yaygınlığı ve Belirleyicileri: 3957 Sağlık Çalışanı Üzerinde Bir Meta-Analitik Çalışma Gözden Geçirme Yazısı Aralık 19, 2023
Türkiye Yetişkin Nüfusunda Depresif Belirtilerin Yaygınlığı ve İlişkili Etmenler: Türkiye Sağlık Araştırması Sonuçları, 2016-2019 Araştırma Yazısı Nisan 22, 2024
Majör Depresyonu Olan Genç Erişkinlerde Selektif Serotonin Geri Alım İnhibitörlerinin Tedavinin Erken Döneminde Dürtüsellik Üzerine Etkisi Araştırma Yazısı Haziran 13, 2024
Bağlı Damgalama Ölçeği-Demans Bakım Veren Formu’nun Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Araştırma Yazısı Haziran 28, 2024
Ebeveyn Öz Yeterliliği ile Paylaşananababalık arasındaki ilişkide Sosyal Karşılaştırmanın Aracı Rolü Araştırma Yazısı Haziran 29, 2024
Lityum Kullanımına Bağlı Psödotümör Serebri Olgusu Olgu Sunumu Haziran 30, 2024
Venlafaksin kesilmesinin arkasından düşük dozda ketiyapin ile gürültülü nöroleptik malign sendrom: Olgu Sunumu Olgu Sunumu Temmuz 01, 2024
Pandeminin Farklı Psikiyatrik Tanı Gruplarında Ruh Sağlığı Hizmeti İhtiyacı ve Başvuru Oranlarına Etkisi Araştırma Yazısı Temmuz 03, 2024
Doğum Sonrası Dönemdeki Kadınlarda Depresyon ve Anksiyete Belirtilerini Öngörmede D Tipi Kişilik Özelliklerinin Rolünün İncelenmesi Araştırma Yazısı Temmuz 09, 2024
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DEPREM SONRASI TRAVMA DÜZEYLERİ İLE UYKU KALİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KESİTSEL BİR ÇALIŞMA Araştırma Yazısı Temmuz 18, 2024
Çocuklarda Dürtüselliğin Ölçüsü (Ç-UPPS-P): Türkçeye Uyarlama, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması Araştırma Yazısı Temmuz 25, 2024
Seres Yazılım