English
 
   

Henüz Yayınlanmamış Makaleler

Başlık Makale Tipi Kabul Tarihi
Pathways of care for mental illnesses in conflict zones: A cross-sectional study from Kashmir, India Research Article Şubat 12, 2022
Çocuğa ve Erişkine Yönelik Tecavüz Suçu Nedeniyle Ceza Sorumluluğu Değerlendirilen Kişilerin Klinik Özelliklerinin, Toplumsal Cinsiyet Algılarının ve Tecavüze İlişkin İnançlarının Karşılaştırılması Araştırma Yazısı Mart 14, 2022
ŞİZOFRENİ HASTA VE YAKINLARIYLA YAPILAN SANATLA TERAPİ VE RUHSAL TOPLUMSAL BECERİ EĞİTİMİNİN HASTALIK BELİRTİLERİ VE SOSYAL İŞLEVSELLİK ÜZERİNE ETKİLERİ Araştırma Yazısı Nisan 20, 2022
Çocuk ve Ergenlerde Borderline Kişilik Özelliklerinin Gelişiminde Etyopatogenez Gözden Geçirme Yazısı Nisan 25, 2022
Uzamış Yas Bozukluğu Ölçeği-Bakım Veren Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Araştırma Yazısı Nisan 29, 2022
Lityum Nörotoksisitesine İkincil Gelişen Katatoni Vakası: Bir Olgu Sunumu Olgu Sunumu Mayıs 05, 2022
Şizofreni Tanılı Hastalarda Serum HMGB1 ve Beclin 1 Düzeyleri Araştırma Yazısı Mayıs 06, 2022
Bariatrik Cerrahi Aday Hastalarının Çocukluk Çağı Travmaları ile Beden Algısı, Benlik Saygısı ve Yeme Tutumları Arasındaki İlişki Araştırma Yazısı Mayıs 16, 2022
Yaşlanmanın yüz ve isim tanıma üzerindeki etkisi: bir fMRG çalışması. Araştırma Yazısı Mayıs 25, 2022
BEHÇET HASTALARINDA RUHSAL BELİRTİLER VE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI Araştırma Yazısı Haziran 03, 2022
COVID-19 hastasında nöroleptik malin sendrom: Bir Olgu Sunumu Olgu Sunumu Haziran 07, 2022
DSM-5 Madde Kullanımı Ölçeğinin Türkçe Formu'nun Güvenilirliği ve Geçerliliği Araştırma Yazısı Haziran 27, 2022
Naltrekson Implant Sonrası Gelişen Bilinç Kaybı: Olgu Sunumu Olgu Sunumu Haziran 30, 2022
Olgu Sunumu: İkinci Dereceden Görme Kontrast Duyarlılığında Tourette Sendromu Değişiklikleri Olgu Sunumu Temmuz 18, 2022
Sosyal Kaygı Belirtilerinin Erken Dönem Uyumsuz Şemalar Açısından İncelenmesi: Farkındalık ve Öz-Şefkatin Aracı Rolü Araştırma Yazısı Ağustos 09, 2022
Çocukluk çağında cinsel istismara maruz kalmanın kadın cinsel işlevi ve cinsel sıkıntısı üzerine etkisi: Bir sistematik derleme ve meta-analiz Gözden Geçirme Yazısı Ağustos 22, 2022
Esrarın Psikoz Gelişimindeki Rolü Gözden Geçirme Yazısı Ekim 07, 2022
Bir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde Takip Edilen Hastalarda COVID-19 Salgını Sürecinde Belirtilerde Alevlenmeler Araştırma Yazısı Ekim 11, 2022
İNTİHAR AMACI OLMAKSIZIN KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI BAĞLANMA, ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMASI VE DİSOSİASYON İLİŞKİSİ Araştırma Yazısı Ekim 21, 2022
Türkiye’de Depresyonun Yaygınlığı ile İlişkili Faktörler: Nüfusa Dayalı Bir Çalışma Araştırma Yazısı Kasım 02, 2022
COVID-19 PANDEMİSİNDE KORKU, ALGILANAN TEHDİT VE KAYGI: BİLİŞSEL KONTROL/ESNEKLİK VE BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜN ARACILIK ROLÜ Araştırma Yazısı Kasım 15, 2022
UCLA Yalnızlık Ölçeği-6 Maddeli Kısa Formu’nun Türkçe’ye Uyarlanması Araştırma Yazısı Kasım 22, 2022
Alkol Kullanım Bozukluğu Hastalarında Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Başa Çıkma Biçimlerinin, İçme Nedenleri, Aşerme ve Remisyon Öyküsü ile İlişkisi Araştırma Yazısı Aralık 07, 2022
Sinaptik Enerji Kaynağı Glikojenin Kullanımının Engellenmesinin Depresyon-benzeri Davranışlara Etkisi Araştırma Yazısı Aralık 19, 2022
KLİNGSOR SENDROMU: PSİKOTİK HASTADA GENİTAL SELF MUTİLASYON Olgu Sunumu Şubat 09, 2023
Ergenlerde Yeme Bozuklukları ile ilgili Cinsiyet Farklıkları Temelinde Bilinmeyenler Araştırma Yazısı Mart 09, 2023
Çöplenme Tarzı Yeme Tutumunun Kavramsallaştırılması: Tekrarlı Yeme Ölçeği (Rep[eat]-Q) Türkçe Formu Psikometrik Özellikleri Araştırma Yazısı Mayıs 12, 2023
Obezite ve Opioid Kullanım Bozukluğu Hastalarının Bağlanma Biçimlerinin Karşılaştırılması Araştırma Yazısı Haziran 08, 2023
COVİD-19 VE MANİ: OLASI ETİYOLOJİK FAKTÖRLERİ İLE BİR YILDIR TAKİP EDİLEN BİR OLGU SUNUMU Olgu Sunumu Haziran 16, 2023
Transseksüel Göçmenlerin Öz Kabullerini Artırmak ve Utançlarını Azaltmak Amacıyla Çevrimiçi Grup Psikoterapi Rapor: Gözlemsel Bir Rapor Araştırma Yazısı Haziran 19, 2023
Şizofreni Hastalarında Psikopatoloji ve Bilişsel İşlevlerin Bakım Veren Yüküne Etkisi Araştırma Yazısı Haziran 19, 2023
Kan ter fenomeni ve dini damgalamaların psikopatolojik bir okuması: Elena Aiello vakası Olgu Sunumu Haziran 23, 2023
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda Psikolojik ve Psikososyal Müdahaleler: Sistematik Bir Derleme Gözden Geçirme Yazısı Temmuz 04, 2023
OPİOİD KULLANIM BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA HEPATİT C VİRÜS PREVALANSI VE BU HASTALARIN PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Araştırma Yazısı Temmuz 10, 2023
Ukraine, crisis and Mental health resources Gözden Geçirme Yazısı Temmuz 18, 2023
Psikotrop İlişkili Cinsel İşlev Bozukluğu Ölçeğinin Türkçe versiyonu (PİCİB-Türkçe): Seçici serotonin gerialım inhibitörü kullanan hastalarda geçerlik ve güvenilirlik çalışması Araştırma Yazısı Ağustos 16, 2023
Depremlerin Gizli Bedeli: Hayatta Kalanların Ruh Sağlığı İhtiyaçlarını Ele Alma Mektup Ağustos 17, 2023
M Orhan Öztürk ile Söylesi/Deneme Mektup Eylül 26, 2023
Seres Yazılım