English
 
   

Henüz Yayınlanmamış Makaleler

Başlık Makale Tipi Kabul Tarihi
Pathways of care for mental illnesses in conflict zones: A cross-sectional study from Kashmir, India Research Article Şubat 12, 2022
OPİOİD KULLANIM BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA HEPATİT C VİRÜS PREVALANSI VE BU HASTALARIN PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Araştırma Yazısı Temmuz 10, 2023
Ukraine, crisis and Mental health resources Gözden Geçirme Yazısı Temmuz 18, 2023
PREMENSTRÜEL DİSFORİK BOZUKLUK TEDAVİSİNDE LİTYUM KULLANIMI: BİR OLGU SUNUMU Olgu Sunumu Ekim 08, 2023
Şizofreni Hastalarında Mobil Uygulama Kullanımı ve Sosyal İşlevsellik Arasındaki İlişki Araştırma Yazısı Kasım 20, 2023
Lübnan'da Ruh Sağlığı Sorunlarının Yaygınlığı ve Belirleyicileri: 3957 Sağlık Çalışanı Üzerinde Bir Meta-Analitik Çalışma Gözden Geçirme Yazısı Aralık 19, 2023
Duygulanımda Değişkenlik Ölçeği-18 (DDÖ-18) Türkçe Form’unun Klinik Olmayan Grupta Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Araştırma Yazısı Ocak 22, 2024
Seres Yazılım