English
 
   

Henüz Yayınlanmamış Kabul Edilen Makaleler

Başlık Makale Tipi DOI PDF Kabul Tarihi
RUH SAĞLIĞI VE COVID-19 PANDEMİSİ: DİKKATE ALINMASI GEREKEN BİR KONU; UYUM BOZUKLUĞU VE PSİKOSOSYAL MÜDAHALELER Editorial 10.5080/u25625 [TR] PDF
Mayıs 15, 2020
Borderline Kişilik Özellikleri Çocuk Ölçeği-Kısa Formunun Türk Ergenlerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Araştırma Yazısı 10.5080/u25637 [TR] PDF
Temmuz 24, 2020
Psikososyal Stres Faktörleriyle Tetiklenen Erken Başlangıçlı Konversiyon Bozukluğu Olarak Astazi-Abazi Olgusu Olgu Sunumu 10.5080/u25272 [TR] PDF
Temmuz 30, 2020
Danışanın Terapiste Bağlanma Ölçeği (DTBÖ) Türkçe Formu'nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Araştırma Yazısı 10.5080/u25582 [TR] PDF
Ağustos 31, 2020
Klinisyen Tarafından Uygulanan Snaith-Hamilton Zevk Alma Ölçeği Türkçe Uyarlamasının Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması Araştırma Yazısı 10.5080/u25844 [TR] PDF
Ekim 08, 2020
SF-12 Yaşam Kalitesi Ölçeği'nin Türkçe Formunun Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması Araştırma Yazısı 10.5080/u25700 [TR] PDF
Ekim 11, 2020
Trazodon Kullanımına Bağlı Huzursuz Bacak Sendromu: Bir Olgu Sunumu Olgu Sunumu 10.5080/u25787 [TR] PDF
Ekim 11, 2020
Şizofrenide Dayanıklılık ve İlişkili Etmenler Araştırma Yazısı 10.5080/u25738 [TR] PDF
Ekim 19, 2020
Anne-Bebek Etkileşimine Çift-Yönlü Bakış Açısı: Bakış ve Yüz Duygulanımı Araştırma Yazısı 10.5080/u25794 [TR] PDF
Kasım 09, 2020
A Brief Survey on the Attitudes of Psychiatrists in India to Telepsychiatry During the COVID-19 Pandemic Research Article 10.5080/u25958 Kasım 09, 2020
Obez ve Aşırı Kilolu Bireylerde Yapılandırılmış Bilişsel Davranışçı Grup Terapisinin Vücut Ağırlığı, Ruhsal Durum ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: 16 Haftalık Bir Takip Çalışması Araştırma Yazısı 10.5080/u25606 [TR] PDF
Kasım 14, 2020
Obsesif İnançların Tanılar Üstü Rolünün İncelenmesi: Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Kaygı Bozuklukları ve Depresyon Tanısı Almış Klinik Grupların Üniversite Öğrencileri ile Karşılaştırılması Araştırma Yazısı 10.5080/u25933 [TR] PDF
Kasım 24, 2020
Üniversite Öğrencilerinde Uyku Bozukluğu ile Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Arasındaki İlişki Araştırma Yazısı 10.5080/u25503 [TR] PDF
Aralık 01, 2020
FRONTAL LOB YERLEŞİMLİ DERECE 2 MALİGN GLİOMA OLGUSUNDA İLK İŞARET OLARAK DEPRESYON Mektup 10.5080/u25957 [TR] PDF
Aralık 04, 2020
Yaş, Cinsiyet ve Eğitim Düzeyinin Fonemik ve Semantik Sözel Akıcılık Testi Puanları Üzerinde Etkisi Araştırma Yazısı 10.5080/u25553 [TR] PDF
Aralık 10, 2020
İlişki Niteliği Ölçeği–Yas Versiyonu ile Yas ve Suçluluk Ölçeği -Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları Araştırma Yazısı 10.5080/u26027 [TR] PDF
Aralık 29, 2020
Depresyonun Üstbilişsel Modelinin Türkiye’deki Bir Majör Depresif Bozukluk Örneklemi Üzerinde İncelenmesi Araştırma Yazısı 10.5080/u26082 [TR] PDF
Ocak 02, 2021
Fonksiyonel Hareket Bozukluğu ve Parkinson Hastalığı Eş Tanısı: Bir Olgu Sunumu Olgu Sunumu 10.5080/u25740 [TR] PDF
Ocak 13, 2021
Münih Kronotip Anketi Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması Araştırma Yazısı 10.5080/u26079 [TR] PDF
Ocak 16, 2021
Massachusetts Genel Hastane Saç/Kıl Yolma Ölçeği: Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Araştırma Yazısı 10.5080/u25864 [TR] PDF
Şubat 01, 2021
Şizofreni ve İkiuçlu Duygudurum Bozukluğunun Akut Hastalık Döneminde Düşünce Süreci Bozukluklarının Karşılaştırılması Araştırma Yazısı 10.5080/u25886 [TR] PDF
Şubat 01, 2021
Şizofrenide Uzun Etkili Enjekte Edilebilir Antipsikotiklerin Bakım Veren Yükü, Yaşam Kalitesi, Belirti Şiddeti ve Tedaviyi Bırakma ile İlişkisi Araştırma Yazısı 10.5080/u26066 [TR] PDF
Şubat 04, 2021
Türkiye'de Psikiyatri Hastalarında SCID-II ile Tanılanan Kişilik Bozukluğunun Prevalansı: Sistematik Gözden Geçirme ve Metaanaliz Gözden Geçirme Yazısı 10.5080/u26104 [TR] PDF
Şubat 09, 2021
Kadınlarda Antidepresan Kullanımına Bağlı Gelişen Cinsel İşlev Bozukluklarının Tedavisinde Modafinil Bir Seçenek Olabilir mi? İki Olgu Sunumu Olgu Sunumu 10.5080/u25974 [TR] PDF
Şubat 22, 2021
Şizofrenide Yalın Kendilik Bozuklukları Gözden Geçirme Yazısı 10.5080/u26182 [TR] PDF
Mart 10, 2021
Bariatrik Cerrahi Sonrası İntihar Olasılığı Üzerine Savunma Mekanizmaları ve Yeme Farkındalığının Etkisi Araştırma Yazısı 10.5080/u25891 [TR] PDF
Mart 15, 2021
Bipolar Bozukluk Tanılı Hastalarda Lenfosit DNA Hasarı ve Tamir Etkinliğindeki Farklılıkların Değerlendirilmesi Araştırma Yazısı Mart 16, 2021
Zihinselleştirme Ölçeği’nin Türkçe Çevirisinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Araştırma Yazısı 10.5080/u25692 [TR] PDF
Mart 24, 2021
Sosyal Anksiyete Bozukluğu Olan Hastalarda Dinlenim Durumu İşlevsel Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının İncelenmesi Araştırma Yazısı 10.5080/u25991 [TR] PDF
Mart 24, 2021
ÇILDIRIGİDEREN İLAÇ TEDAVİSİNDE MALİYETİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: TÜRKİYE’DE KULLANILAN İLAÇLARIN 2020 YILI ORTALAMA TEDAVİ MALİYETİ Mektup 10.5080/u26315 [TR] PDF
Mart 31, 2021
Günlük Elektrokonvülzif Terapi ile Tedavi Edilen Şiddetli Nöroleptik Malign Sendrom: Bir Olgu Sunumu Olgu Sunumu 10.5080/u26535 [TR] PDF
Nisan 30, 2021
PsiNorm: Nöropsikolojik test verilerinin değerlendirilmesi, rapor hazırlanması ve arşivlenmesi için hızlı ve etkin bir açık yazılım Araştırma Yazısı 10.5080/u26267 [TR] PDF
Nisan 30, 2021
DSM-5 TÜRKÇE ÇEVİRİYE BİR KISMİ ELEŞTİRİ Mektup Mayıs 24, 2021
Şizofreniye Yönelik Türkçe Twitter İletilerin Nitel ve Yapay Zekâ Temelli Duygu Çözümlemesi Araştırma Yazısı 10.5080/u26402 [TR] PDF
Mayıs 26, 2021
İnternet Bağımlılığı ve Eştanılı Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun İnternet Kullanım Özellikleri ve Sosyal Biliş Açısından İncelenmesi Araştırma Yazısı Mayıs 31, 2021
Türkiye Doğu Akdeniz Bölgesinde İntihar Girişimlerinde Pestisit Kullanma Durumu Araştırma Yazısı 10.5080/u26347 [TR] PDF
Haziran 11, 2021
Şizofreni Hastalarında, Bipolar ve Sağlıklı Kontrol Grubunda Basit İnflamasyon Belirteçlerinin ve Sistemik İmmün İnflamasyon İndeksinin Değerlendirilmesi Araştırma Yazısı 10.5080/u26248 [TR] PDF
Haziran 28, 2021
Effect of CBT on Metacognitive Beliefs in Depressive Disorders Research Article Temmuz 22, 2021
BEDEN ODAKLI TEKRARLAYICI DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI Gözden Geçirme Yazısı Ağustos 01, 2021
Doksilamin Bağımlılığı: Bir Olgu Sunumu Olgu Sunumu 10.5080/u26340 [TR] PDF
Ağustos 01, 2021
Safety profile of use of aripiprazole during pregnancy and lactation. Report of 2 cases. Case Study Ağustos 10, 2021
Şizofreni, Bipolar Affektif Bozukluk I ve Sağlıklı Kontrol Gruplarında Sosyal Biliş, Nörobiliş ve Düşünce Dil Özelliklerinin Karşılaştırılması Araştırma Yazısı Ağustos 27, 2021
DEHB-SOSYAL FOBİ KOMORBİDİTESİNDE EBEVEYN TUTUMLARI VE BAĞLANMA BİÇİMLERİ AÇISINDAN FARKLILIK VAR MIDIR? Araştırma Yazısı Eylül 14, 2021
Mizaç ile Depresif Belirtiler Arasındaki İlişkide Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Aracı Rolü Araştırma Yazısı Eylül 27, 2021
COVID-19 Küresel Salgını ve İlgili Tedbirlerin Çocuklar, Gençler ve Ebeveynler Üzerindeki Psikolojik Etkilerine Dair Çalışmaların Gözden Geçirilmesi Gözden Geçirme Yazısı Ekim 11, 2021
Tutuklu/Hükümlü Anneler ve Yanlarında Kalan Çocukları Arasındaki Bağlanmanın Nesiller Arası Aktarımı Araştırma Yazısı Ekim 26, 2021
BAĞLANMA TEMELLİ ZİHİNSEL TEMSİLLER ÖLÇEĞİ (BTZTÖ): ÜLKEMİZDE GELİŞTİRİLMİŞ ÖZGÜN BİR BAĞLANMA ÖLÇEĞİ Araştırma Yazısı Kasım 17, 2021
İlk Atak Major Depresyon Hastalarında İnflamasyon ve Oksidatif Stres Belirteçleri ile Tedavi Yanıtı İlişkisinin İncelenmesi: Bir İzlem Çalışması Araştırma Yazısı Kasım 17, 2021
Ruh Sağlığı İyileşme Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Araştırma Yazısı Kasım 19, 2021
Yeni Tip Koronavirüs Salgınının psikiyatrik hastalarda yaşam kalitesi ve intihar düşüncelerine etkisi Araştırma Yazısı Kasım 19, 2021
COVID-19 PANDEMİSİNİN PSİKİYATRİK HASTALARIN ACİL SERVİS BAŞVURULARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Araştırma Yazısı Kasım 19, 2021
Cinsiyetinden Hoşnutsuzluğu Olan İki Ergenin Klinik İzlemi Olgu Sunumu Kasım 24, 2021
Salgında Ceza İnfaz Sistemine Psikososyal Bakış Ve Öneriler: Türkiye Örneği Mektup Aralık 08, 2021