English
 
   

Henüz Yayınlanmamış Makaleler

Başlık Makale Tipi Kabul Tarihi
Ukraine, crisis and Mental health resources Mektup Temmuz 18, 2023
PREMENSTRÜEL DİSFORİK BOZUKLUK TEDAVİSİNDE LİTYUM KULLANIMI: BİR OLGU SUNUMU Olgu Sunumu Ekim 08, 2023
Lübnan'da Ruh Sağlığı Sorunlarının Yaygınlığı ve Belirleyicileri: 3957 Sağlık Çalışanı Üzerinde Bir Meta-Analitik Çalışma Gözden Geçirme Yazısı Aralık 19, 2023
Duygulanımda Değişkenlik Ölçeği-18 (DDÖ-18) Türkçe Form’unun Klinik Olmayan Grupta Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Araştırma Yazısı Ocak 22, 2024
Üniversite Öğrencilerinin Duygu Düzenleme Güçlükleri ile Kumar Oynama Eğilimi Arasındaki İlişki Araştırma Yazısı Mart 06, 2024
Peki ya ikincil katatoni? Mektup Mart 24, 2024
Kanser Hastalarında Sosyal Medya Kullanımı, Belirsizliğe Tahammülsüzlük, Psikolojik Dayanıklılık ve Psikopatolojilerin İlişkisi Araştırma Yazısı Nisan 15, 2024
Türkiye Yetişkin Nüfusunda Depresif Belirtilerin Yaygınlığı ve İlişkili Etmenler: Türkiye Sağlık Araştırması Sonuçları, 2016-2019 Araştırma Yazısı Nisan 22, 2024
Seres Yazılım