English
 
   
Lityum Nörotoksisitesine İkincil Gelişen Katatoni Vakası: Bir Olgu Sunumu

Anıl ALP,Tahsin ROLLAS,Elçin ÖZÇELİK EROĞLU,M. İrem YILDIZ,A. Elif ANIL YAĞCIOĞLU,Berna Diclenur ULUĞ
2024 35(2): 150-155
DOI: 10.5080/u27074
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Lityum duygudurum bozukluklarının sürdürüm tedavisinde yaygın ve
etkin bir şekilde kullanılan, terapötik aralığının dar olması nedeniyle
dikkatli kullanılmaması durumunda toksisite belirtilerine neden olan
bir ilaçtır. Lityum intoksikasyonu akut, kronik intoksikasyon ve kronik
üzerine gelişen akut intoksikasyon şeklinde üç farklı tablo olarak
sınıflandırılmaktadır. Nörotoksisite, kronik lityum intoksikasyonunun sık
görülen bir bileşenidir ve tremor, ataksi, dizartri, diskinezi, ekstrapiramidal
belirtiler, hiperrefleksi, nöbet ve status epileptikus gibi klinik bulgular
şeklinde görülebilir. Bir çeşit motor düzenleme bozukluğu sendromu olan
katatoni çok nadiren de olsa lityum nörotoksisitesine bağlı farklı bir klinik
tablo olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu olgu bildiriminde bipolar bozukluk
tanılı bir hastada, kronik lityum kullanımına ikincil gelişen nörotoksisite
tablosu seyrinde ortaya çıkan katatoni belirtilerinin risk faktörleri, ayırıcı
tanısı ve tedavisi tartışılacaktır. Lityum nörotoksisitesinin katatoniyi de
içeren farklı klinik tablolar şeklinde ortaya çıkabileceği, bu tip klinik
durumlarda ayırıcı tanının iyi yapılması gerektiği unutulmamalıdır.
Lityum nörotoksisitesinden şüphelenilmesi durumunda kalıcı nörolojik
hasar oluşmasına engel olabilmek için hızlı ve uygun şekilde müdahale
edilmesi gerekmektedir.
Anahtar Sözcükler: Lityum, Nörotoksisite, Katatoni

Seres Yazılım