English
 
   
Keşmir’de Psikiyatrik Bozuklukların Tedavisine Yönelik Sevk Yolları - Hindistan’dan Bir Çalışma

Shoib SHEIKH,Mohd Saleem SHEIKH,Mohammed Shaiful Islam SHEIKH
2024 35(2): 95-101
DOI: 10.5080/u26915
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: Keşmir bölgesinde devam eden çatışmalar, emniyetsizlik ve
sağlık personelinin üstlendiği temel görevler psikiyatri hizmetlerine
erişimi zorlaştırmaktadır. Bu nedenle bu çalışma kapsamında Keşmir,
Hindistan bölgesinde ruh sağlığı hizmetlerine ana erişim yollarının
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Kesitsel ve hastane temelli bu çalışma, Mart 2012 ile Haziran
2017 tarihleri arasında Keşmir’de bulunan psikiyatri hastalıkları
hastanesinin psikiyatri polikliniğinde gerçekleştirilmiştir. Bu
hizmete yeni sevk edilen hastaların seçilmesi için kolayda örneklem
yöntemi kullanılmıştır. Katılımcıların demografik verilerine ve ruhsal
bozukluklarına yönelik tedavi almak amacıyla başvurdukları ana yollara
ilişkin bilgi toplamak amacıyla bir anket oluşturulmuştur.
Bulgular: Çalışma 518 hasta ile yürütülmüştür. Katılımcıların yarısına
yakını (%48,8) bir doktor veya nörolog gibi genel bir sevk ağı ile; %31.8’i
ise önemli bir psikiyatrik bozukluk nedeniyle klinik konsültasyona
başvurmuştur. Hastaların bir kısmı (%17,8) ise geleneksel şifacılar
tarafından ruh sağlığı hizmetlerine yönlendirilmiştir.
Sonuç: Çalışmada Keşmir Hindistan bölgesinde ruh sağlığı hizmet ağına
ulaşımın çeşitli yollarla sağlandığı gözlemlenmiştir. Keşmir nüfusunun
ruh sağlığı hizmetlerine erişiminin artırılması ve tedavi açığının ele
alınması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Psikiyatrik Hastalıklar, Sevk, Yol, Çatışma

Seres Yazılım