English
 
   
Katatonik Şizofreni Hastasında EKT Sonrası Ortaya Çıkan Geçici Ateş Yanıtı: Olgu Sunumu

Anıl ALP,Melike KARAÇAM DOĞAN,Elçin ÖZÇELİK EROĞLU,Mevhibe İrem YILDIZ,Şeref Can GÜREL,Suzan ÖZER
2024 35(1): 78-82
DOI: 10.5080/u26972
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Elektrokonvülzif tedavi (EKT) pek çok psikiyatrik hastalıkta etkin
ve güvenilir şekilde uygulanabilen bir tedavi yöntemidir. Genel tıp
pratiğinde çoğu tedavi yönteminde olduğu gibi EKT uygulamasıyla
ilişkili olarak da yan etkiler gözlenebilmektedir. Baş ağrısı, kas ağrısı,
bulantı, kusma, konfüzyon, anterograd amnezi EKT’nin bilinen
en sık yan etkilerindendir. Ateş; enfeksiyon, malignensi, bağ doku
hastalıkları, ilaç tedavileri, malign hipertermi, konvulziyon gibi genel
tıbbi durumların yanı sıra psikiyatri kliniklerinde sık karşılaşılan
nöroleptik malign sendrom, serotoninerjik sendrom, katatoni, malign
katatoni gibi durumlara bağlı olarak da ortaya çıkabilmektedir. Alan
yazında nadiren de olsa EKT uygulamasına ikincil olarak gelişen
geçici ateş yanıtı şeklinde EKT yan etkisi tanımlanmıştır. Nedeninden
bağımsız olarak ateş yanıtının ortaya çıkması ile ilgili öne sürülen pek
çok mekanizma olsa da bazı ateş yanıtlarının neden ortaya çıktığı hala
anlaşılamamıştır. Bu yazıda katatonik şizofreni tanısıyla takip edilen,
EKT seansları sırasında ateş yanıtı ortaya çıkan, EKT seansları dışı
diğer zamanlarda ateş yanıtı gözlenmeyen olgunun ateş yanıtının
ayırıcı tanısı, olası nedenleri ve EKT’ye ikincil ateş yanıtını ortaya
çıkarabilecek mekanizmalar sunulmaktadır. Bu olguda EKT sonrası
ortaya çıkan ateş yanıtına neden olabilecek diğer tıbbi durumlar
dışlandıktan sonra EKT ile ilişkili postiktal benign ateş yanıtı
düşünülmüştür.
Anahtar Sözcükler: EKT, Ateş, Katatoni, NMS

Seres Yazılım