English
 
   
COVID-19 Hastasında Nöroleptik Malin Sendrom: Bir Olgu Sunumu

Onur GÖKÇEN,Merve AKKUŞ
2024 35(1): 75-77
DOI: 10.5080/u27125
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Çoğunlukla antipsikotik ilaçların kullanımından sonra ortaya çıkan
nöroleptik malign sendrom (NMS) nadir görülür fakat yaşamı
tehdit eder. Bu yazıda bipolar affektif bozukluk tanısı ile yaklaşık
10 yıllık tedavi öyküsü olan 56 yaşında erkek hastada COVID-19
hastalığı sonrası gelişen NMS sunulacaktır. Hasta iki gündür olan
yüksek ateş, yorgunluk ve hareketlerde yavaşlama şikayetleri ile acil
polikliniğe getirildi. Taşikardi, takipne ve uykuya meyili olan hastada
ekstremitelerde rijidite saptandı. Kreatin kinaz değeri yüksek olan ve
PCR ile yapılan COVID-19 testi pozitif gelen hastada COVID-19
hastalığı ve NMS düşünüldü. COVID-19 enfeksiyonu bu vakada
NMS için bir risk faktörü olmuş olabilir. Özellikle antipsikotik ilaç
kullanan hastalarda COVID-19 enfeksiyonu varlığında NMS açısından
dikkatli olunmalıdır.
Anahtar Sözcükler: COVID-19, Nöroleptik Malign Sendrom,
Risperidon, Antipsychotic, Infection

Seres Yazılım