English
 
   
Transgender Göçmenler Arasında Öz Kabulü Arttırmak ve Çekimserliği Azaltmak için Çevrimiçi Grup Psikoterapisi: Bir Gözlemsel Rapor

Mihriban Heval ÖZGEN, Cato MH de VOS, Özgün YAĞMUR, Jae SEVELİUS
2024 35(1): 8-13
DOI: 10.5080/u27170
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: Göç etmiş Transgender ve cinsel yönelim çeşitliliği olan (TGD)
bireyler, cinsiyet kimlikleri ve/veya ifadelerinden dolayı toplumun her
alanında daha yüksek düzeyde damgalanma, ayrımcılık ve kişilerarası
şiddet yaşamaktadır. Bu çalışma ile kişilerarası beceriler ve ilişkiler
üzerine gelişim fırsatları sunabilmek adına, TGD göçmenleri için
çevrimiçi grup psikoterapisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Grup, Orta Doğu’dan gelen ve TGD olarak kimliklerini
belirleyen beş bireyden oluşmaktadır. TGD grup terapisi, her biri 90
dakika olan 12 haftalık oturumdan oluşmaktadır ve bir psikiyatrist
tarafından yönlendirilmiştir. Tüm oturumlar çevrimiçi ve Türkçe
olarak gerçekleştirilmiştir. Oturumlar, grup süreci ve tartışmalarla
yönlendirilmiştir.
Bulgular: 12 oturumun sonrasında, grup üyeleri, aynı problem yapıları
olan diğer grup üyeleriyle gözlem yapmaktan ve birbirleri ile olan
benzerliklerinden fayda gördüklerini belirttiler. Oturumlar boyunca
geliştirdikleri kişilerarası beceriler sayesinde, daha az sosyal engel
yaşayarak ve kaygılarını azaltarak duygularını paylaşmaya daha açık hale
geldiler.
Sonuç: Bu gözlemsel çalışma, özellikle de TGD göçmenlerinin çok
hassas ve benzersiz ihtiyaçlarına özel bir dikkat gösterilerek, cinsiyet
azınlık grupları içerisinde onayı ve sosyal bağlantıyı artırmak için grup
temelli psikoterapi sunmanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.
Ayrıca TGD bireylerle grup psikoterapisinin etkinliğini ampirik olarak
değerlendirme ihtiyacını vurgulamaktadır.
Anahtar Sözcükler: Göçmen, Transgender, Cinsiyet Çeşitliliği,
Çevrimiçi Terapi, Grup Terapisi

Seres Yazılım