English
 
   
Ergende Psikotik Belirti Olarak Suisidal ve Homisidal Düşünceler: Olgu Sunumu

Burcu ERSÖZ ALAN , Hande GÜNAL OKUMUŞ
2023 34(3): 215-220
DOI: 10.5080/u27015
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Psikotik bozuklukların ilk atağı sıklıkla ergenlikte görülür; prodromal
dönemde en sık depresyon belirtileri saptanır ve belirtiler psikoza özgü
olmayabilir. Ergenlik dönemi suisidal davranışlar açısından riskli bir
dönemdir. Hem prodromal dönemde hem de atakta ergenin kendisine
zarar verme riski artmıştır. Psikotik bozukluklarda homisidal düşünceler,
tüm homisidal olgularının az bir kısmını oluşturur; emir veren varsanılar
ve sanrılarla ilişkilendirilmiştir. Bu yazıda psikotik bir süreçte yoğun
homisidal ve suisidal düşünceleri olan, kendisine ciddi zarar verme
davranışları gösteren bir kız ergen olgusu sunulacak ve psikotik süreçte
homisidal düşüncelerle ilgili gözden geçirme yapılacaktır. Olgunun
belirtileri risperidon kullanımı ile azalmış; olgu, evde ders aldığı
öğretmenin desteği ile sosyalleşmeye başlamıştır. Psikozda homisidal ve
suisidal düşünceler tıbbi, hukuki ve sosyal yönü açılarından önemlidir.
Anahtar Sözcükler: Ergen, psikoz, homisidal, suisidal

Seres Yazılım