English
 
   
COVID-19 Küresel Salgını ve İlgili Tedbirlerin Çocuklar, Gençler ve Ebeveynler Üzerindeki Psikolojik Etkilerine Dair Çalışmaların Gözden Geçirilmesi

Burcu ALTIN , Gülsen ERDEN
2023 34(3): 202-214
DOI: 10.5080/u25936
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

kitlelerin ruh sağlığı üzerinde önemli etkisi bulunan toplumsal
olaylardır. Küresel salgınlar ve salgın ile mücadelede alınan tedbirler
yetişkinleri olduğu kadar çocukları ve gençleri de etkilemektedir.
Mevcut gözden geçirmenin amacı COVID-19 küresel salgını ve
ilgili tedbirlerin çocuklar, gençler ve ebeveynler üzerindeki psikolojik
etkilerine dair yürütülmüş olan çalışmaların derlenmesiyle, bugüne
değin elde edilmiş bulguların gelecek çalışmalara ışık tutmasına
yardımcı olmaktır. Bu gözden geçirmede ilgili alan yazında yapılan
geniş kapsamlı tarama sonucunda ulaşılan 35 çalışma incelenmiştir.
Söz konusu çalışmalarda, COVID-19 küresel salgınının ve salgınla
mücadelede alınmakta olan karantina, sokağa çıkma yasağı, okulların
kapatılması gibi tedbirlerin çocuklar, gençler ve ebeveynler üzerinde
olumsuz psikolojik etkileri olduğuna dikkat çekildiği görülmüştür.
Çocuklarda ve gençlerde görülen virüsün kendilerine ya da ebeveynlerine
bulaşması korkusu, sıkılma, arkadaşları ve öğretmenleri ile yeterince
iletişim kuramama ve ebeveynlerde görülen evden çalışmanın ya da
işlerini kaybetmiş olmanın olumsuz getirilerinin sıkıntıları, okulların
kapanması ile birlikte çocuklarla iletişimde yaşanan güçlükler bu
olumsuz etkilerden bazılarıdır. İncelenen çalışmalar sınırlılıkları da göz
önünde bulundurularak tartışılmıştır. Gelecekte yürütülecek çalışmalar
ve planlanabilecek toplum ruh sağlığına yönelik müdahale programları
için önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: COVID-19, çocuk ve gençler, ebeveynler, küresel
salgın, karantina

Seres Yazılım