English
 
   
Şizofreni ve Psikoza Yönelik Damgalamayı Değerlendirmede Twitter Kullanımı: Nitel Çalışma

Kerime BADEMLİ , Ayten KAYA KILIÇ , Mehmet KAYAKUŞ
2023 34(3): 154-161
DOI: 10.5080/u27280
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: Çalışmanın amacı, Türk Twitter kullanıcıları arasında şizofreniye
yönelik damgalayıcı tutumları değerlendirmektir.
Yöntem: Nitel araştırma yöntemi ile tasarlanan çalışmada, Twitter’da
Türkçe dilinde “şizofreni”, “şizofrenik”, “psikotik”, “psikoz” anahtar
sözcüklerini içeren tweetler Knime programı ile toplanmıştır. İçerik
çözümleme yapılarak ana temalar ve alt temalar oluşturulmuştur.
Bulgular: Yapılan çözümlemeler sonucunda “hakaret” “olumsuz
bakış” ve “damgalama karşıtı” olmak üzere üç ana tema belirlenmiştir.
Hakaret ana teması altında “küfür” ve “alaycı”, olumsuz bakış
altında “yanlış inançlar”, damgalama karşıtı ana teması altında “tıbbi
olarak uygun” ve “savunucu” alt temaları belirlenmiştir. Elde edilen
bulgularda şizofreni sözcüğünün yaygın olarak; başkalarını aşağılama
amaçlı, argo sözcüklerle birlikte hitap şekli olarak ya da alay etme
amaçlı olarak kullanıldığı, tıbbi bilgilerle tutarlı olmayacak şekilde
olumsuz duygu ve düşünceleri ortaya koyan damgalayıcı ifadeler
olduğu belirlenmiştir.
Sonuç: Şizofreni bozukluğuna yönelik damgalamada mücadele
programları geliştirmede ve içerik belirlemede bu çalışmanın bulguları
kullanılabilir.
Anahtar Sözcükler: Şizofreni, Twitter, damgalama

Seres Yazılım