English
 
   
Klozapine Bağlı Gelişen Obsesif-Kompulsif Semptomlar ve Klonazepam ile Güçlendirme Tedavisi: Riskler ve Gerekçeler

Mehmet ÜNLER, Sultan Efsun TAMDEMİR, İrem EKMEKÇİ ERTEK, Zehra ARIKAN
2023 34(1): 60-64
DOI: 10.5080/u27025
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Klozapine bağlı gelişen obsesif-kompulsif semptomlar tedavi uyumunu
olumsuz etkilemektedir. Bazı çalışmalarda klonazepamın obsesifkompulsif
bozukluk hastalarında faydalı olduğu gösterilmiştir. Bununla
birlikte, literatürde klozapin ile benzodiazepinlerin birlikte kullanımına
bağlı ortaya çıkan yaşamı tehdit eden komplikasyonlara dair olgu
raporları bulunmaktadır. Bu yazıda, klozapine bağlı obsesif-kompulsif
semptomlar gelişen 2 hastada klonazepam güçlendirme yaklaşımının
etkinliği ve güvenliği tartışılmıştır. Hastalarda 2 yıldan uzun süren
takipleri boyunca hayatı tehdit eden herhangi bir komplikasyon
saptanmamış, hastalar klonazepam eklenmesinden dramatik
fayda görmüştür. Atipik antipsikotiklerle ilişkili obsesif-kompulsif
semptomların tedavisinde tedaviye dirençli hastalarda yakın takip ile
klonazepam kullanılabilir.
Anahtar Sözcükler: Atipik antipsikotikler, klonazepam, klozapin,
obsesif-kompulsif semptomlar

Seres Yazılım