English
 
   
İnternet Bağımlılığı ve Eşlik Eden Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Ergenlerin Duygu Düzenleme ve Sosyal Biliş Açısından İncelenmesi

Hozan SAATÇIOĞLU, Betül AKYEL GÖVEN, Ömer KARDAŞ, Zeki YÜNCÜ
2023 34(1): 16-23
DOI: 10.5080/u26072
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: İnternet Bağımlılığı (İB) ve internet bağımlılığına eşlik
eden Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (İB+DEHB)
sorunu olan bireylerin sosyal biliş ve duygu düzenleme becerilerinin
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmanın örneklemini, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Teknoloji Bağımlılığı Polikliniği’ne başvuran, 12-17 yaş arası
30 İB, 30 İB+DEHB tanılı ergen ve 30 sağlıklı kontrol oluşturmaktadır.
Tüm olgulara ÇDŞG-ŞY, WISC-R, sosyodemografik veri formu,
İnternet Bağımlılığı Ölçeği, BAPİ İnternet Formu (BAPİNT), Beck
Depresyon Ölçeği, İşlevselliğin Genel Değerlendirmesi Ölçeği, Duygu
Düzenlemede Güçlükler Ölçeği uygulanmıştır. Sosyal biliş özellikleri
Yüzler Testi, Gözler Testi, Beklenmeyen Sonuçlar Testi, Gaf Testi, İma
Testi ve Anlamı ve İlişkileri Kavrayabilme Testiyle değerlendirilmiştir.
Bulgular: Sosyal biliş testlerinde, İB ve İB+DEHB grupları, kontrol
grubuna göre anlamlı düzeyde yetersizlik göstermiştir. Duygu düzenleme
güçlükleri İB ve İB+DEHB gruplarında kontrol grubuna göre anlamlı
düzeyde yüksektir (p<0,001). Kontrol grubunda İB ve İB+DEHB
gruplarına göre, ödev yapmak (p<0,001) için internet kullanımının
fazla olduğu saptanmıştır.
Sonuç: İnternet bağımlılığı tanılı olguların hem sosyal biliş hem de
duygu düzenleme konusunda zorluklar yaşadığı ve DEHB’nin eşlik
ettiği durumda duygu düzenleme ve sosyal bilişteki bozulmaların daha
şiddetli seyrettiği saptanmıştır.
Anahtar Sözcükler: İnternet bağımlılığı, sosyal biliş, duygu düzenleme
güçlükleri, dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu, DSM-5

Seres Yazılım