English
 
   
İŞBİRLİĞİNE DAYALI, ENTEGRE BİR RUH SAĞLIĞI YAKLAŞIMI: “KADEMELİ BAKIM MODELİ”

Saliha HALLAÇ, Burhanettin KAYA
2022 33(4): 293-294
DOI: 10.5080/u27236
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Sayın Editör,
Bu yazıda, ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi, bakım ve
tedavisi ile ilgili ruh sağlığı hizmetlerinin organizasyonunda
bir yaklaşım olarak kademeli bakım modeli konusunda farkındalık
yaratmak amaçlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü,
ruh sağlığı ile ilgili olarak “Ruh sağlığı zihinsel bozukluklardan
daha fazlasıdır. Bireyin kendi yeteneklerini kullanma,
kendini gerçekleştirme, yaşamın doğal akışı içindeki stresleriyle
baş edebilme, iyi olmayı öğrenme ve iyileşmeye çalışma,
verimli çalışabilme ve içinde bulunduğu topluma katkı
sağlayabilmeyi içeren bir iyilik halidir.” vurgusunu yapar
(World Organization Health 2022a). Yaygın olarak görülen
ruhsal bozuklukların (depresyon, anksiyete, travma sonrası
stres bozukluğu, psikoaktif madde kullanım bozuklukları,
intihar vb.) giderek hastalık yükünün artış gösterdiği bildirilmektedir
(World Organization Health 2021). Özellikle son
yüzyılda dünyanın en önemli gündemini oluşturan endemik
ve pandemik olayların (HIV virüsü halen içinde bulunduğumuz
Covid 19, vb.) ya da bulaşıcı olmayan hastalıkların
(kanser, kalp hastalığı, diyabet vb.), iklim değişikliklerinin,
ekonomik, sosyo-politik dinamiklerin ve savaşların ruh sağlığı
açısından yatkınlık ve/veya ortaya çıkarıcı faktörler olarak,
önemi ve ciddiyeti dikkate değerdir (World Organization
Health 2022a, World Organization Health 2022b). Ruh
sağlığını koruma ve geliştirme, bireysel, sosyal ve yapısal ruh
sağlığı belirleyicileri ile birlikte riskleri azaltma, dayanıklılığı
artırma, ruh sağlığı için destekleyici bir çevre oluşturmaya dönük
müdahaleleri öngörmektedir. Bu müdahalelerin bireysel,
özel gruplar ve toplum tabanına yayılmış olarak tasarlanması
önerilmektedir. Özellikle küresel olarak her 40 saniyede, bir

Seres Yazılım