English
 
   
Cinsiyetinden Hoşnutsuzluğu Olan İki Ergenin Klinik İzlem Süreci

Ender CESUR, Şahika YÜKSEL, Koray BAŞAR, Seven KAPTAN
2022 33(3): 214-219
DOI: 10.5080/u26795
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Ergenlerde gelişim sürecine bağlı bedensel, psikolojik ve cinsel yönden
hızlı değişimler yaşanması cinsiyetinden hoşnutsuzluğu (CH) olan
ergene yaklaşımı yetişkine olan yaklaşımdan farklılaştırmaktadır. Bu
yazıda CH nedeniyle başvuran ve uzun süre takip edilen ergenlik
dönemindeki iki olgu sunulmuştur. İlk olgunun doğumda tayin edilen
cinsiyeti erkek olup kendisini kadın olarak tanımlamaktadır. On
beş yaşında ergenlik baskılanmasına yönelik gonadotropin salgılatıcı
hormon analoğu, izlemde de cinsiyet hormonu başlanmıştır. İkinci
olgunun ise doğumda tayin edilen cinsiyeti kadın olup kendisini erkek
olarak tanımlamaktadır. On altı yaş, altı aylık iken ergenlik baskılayıcı
tedavi, izlemde de cinsiyet hormonu başlanmıştır. Her iki olgu da
zamanında ulaşabildikleri psikiyatrik ve bedensel tedaviler sonrası
psikososyal gelişimlerine sorunsuz devam edebilmişlerdir. Ergenlik
baskılayıcı tedavi CH tanısı konulan gencin yaşadığı hoşnutsuzluğu
kısmen yatıştırarak, ergenlikle şiddetlenmesinin önüne geçerek izlemde
uygun tedavi yaklaşımlarının araştırılması için zaman yaratmaktadır.
Bu iki olgu üzerinden CH yaşayan ergenlerin cinsiyet uyum süreçlerini
tanıtmak, ergenlikteki tıbbi müdahaleleri ve sürecin kişiler üzerindeki
psikososyal etkilerini tartışmak amaçlanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Cinsiyetinden hoşnutsuzluk, cinsiyet uyuşmazlığı,
ergenlik, cinsiyet uyum süreci, ergenliğin baskılanması, ergenlik
baskılayıcılar

Seres Yazılım