English
 
   
Kadınlarda Antidepresan Kullanımına Bağlı Gelişen Cinsel İşlev Bozukluklarının Tedavisinde Modafinil Bir Seçenek Olabilir mi? İki Olgu Sunumu

Barış YILBAŞ
2022 33(3): 206-210
DOI: 10.5080/u25974
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Antidepresanların cinsel işlev bozukluklarına neden olabildiği
bilinmektedir. Antidepresanlara bağlı cinsel yan etkiler tedaviye uyumu
olumsuz yönde etkiler. Modafinil, narkolepsi ve diğer bazı uyku
bozukluklarının tedavisinde kullanılan stimülan özellikleri olan bir
ilaçtır. Bunun yanı sıra tedaviye dirençli depresyonda, kronik yorgunluk
sendromunda, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda ve kokain
bağımlılık sendromunda kullanılmaktadır. Bu yazıda antidepresan
tedavi ile depresif yakınmaları düzelen ancak cinsel işlev bozukluğu ve
gündüz uykululuk hali şikayetleriyle psikiyatri polikliniğine başvuran
iki kadın hasta sunulacaktır. Her iki hastada da cinsel isteksizlik,
uyarılma azlığı ve orgazm güçlüğü mevcuttur. Hastalardan alınan cinsel
öyküden antidepresan kullanmaya başlamadan önceki dönemde cinsel
işlev sorunları olmadığı öğrenilmiştir. Hastaların her ikisi de mevcut
antidepresan tedaviyi değiştirmek istemediğini ifade etmiştir. Hastalara
gündüz uykululuk hali yakınması için modafinil 100 mg/gün reçete
edilmiştir. Otuz dokuz yaşında olan hastanın modafinil 100 mg/gün
tedavisi başlandıktan bir ay sonra cinsel isteksizlik, uyarılma azalması
ve orgazm güçlüğü şikayetlerinde belirgin azalma olmuştur. Kırk üç
yaşında olan diğer olgumuzda ise modafinil başlandıktan sonra cinsel
işlevlerinde hafif bir düzelme gözlemlenmiştir. Bu olgumuzda modafinil
dozu 200 mg/gün’e artırıldıktan sonra cinsel işlev bozukluklarında
belirgin bir iyileşme olmuştur. Her iki olguda da tedaviye modafinil
eklenmesi sonucunda cinsel işlev bozukluklarında görülen iyileşme ve
olası mekanizmalar tartışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Antidepresan, kadın, cinsel işlev bozukluğu,
modafinil