English
 
   
Yeni Tip Koronavirüs Salgınının Psikiyatrik Hastalarda Yaşam Kalitesi ve İntihar Düşüncelerine Etkisi

Muhammed Hakan AKSU, Bahadır GENİŞ, Çiğdem GENİŞ, Behcet COŞAR
2022 33(3): 149-157
DOI: 10.5080/u26525
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: COVID-19 pandemisi ile ilgili algıların hem sağlıklı kontrollerde
hem de psikiyatrik bozukluğu olan bireylerdeki yaşam kalitesi ve intihar
düşüncesi üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırma Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğinde COVİD-19 pandemisi dönemi
öncesinden beri takip edilen, 83 depresif bozukluk, 90 anksiyete
bozukluğu ve 61 şizofreni tanılarına sahip hastalar ile 93 sağlıklı gönüllü
ile 4 ayrı grupta yürütülmüştür. Katılımcılar, sosyodemografik veri
formu, İntihar Olasılığı Ölçeği (İOÖ), SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği
(SF-36), COVID-19 Algısı Ölçeği (P-COVID-19) ve COVID-19’un
Nedenleri Algısı Ölçeği (PCa-COVID-19) ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Şizofreni grubunda diğer gruplara göre P-COVID-19’un
tehlikelilik ve bulaştırıcılık algısı puanları göre en düşük, PCa-COVID-
19’un Komplo ve İnanç alt boyutu puanları ise en yüksek bulunmuştur.
Tüm gruplarda P-COVID-19’un Tehlikelilik alt boyutu puanı ile
SF-36 ölçeğinin Ruh Sağlığı alt boyutu arasında anlamlı bir negatif
ilişki bulundu. Yine tüm gruplarda P-COVID-19’un Tehlikelilik alt
boyut puanı ile İOÖ’nün öfke/dürtüsellik, umutsuzluk/yalnızlık ve
intihar düşüncesi alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler
bulunmuştur.
Sonuç: COVID-19 ile ilişkili algıların ruhsal sağlık üzerindeki
olumsuz etkileri hem psikiyatrik bir bozukluk tanısına sahip olanlarda
hem de sağlıklı kontrollerde gözlenmiştir. Daha yüksek katılımcı
sayısı ve uzunlamasına yapılacak araştırmalar, COVİD-19 ilişkili
algıların etkilerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak ve gerekli tedavi
müdahaleleri için bir yol gösterici olacaktır.
Anahtar Sözcükler: COVID-19, ruh sağlığı, salgın, intihar, yaşam
kalitesi