English
 
   
Sosyal Anksiyete Bozukluğu Olan Hastalarda Dinlenim Durumu İşlevsel Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının İncelenmesi

Ceylan ERGÜL, Çiğdem ULAŞOĞLU YILDIZ, Elif KURT, Ani KIÇİK, Raşit TÜKEL
2022 33(2): 73-81
DOI: 10.5080/u25991
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: Sosyal anksiyete bozukluğunun (SAB) nörobiyolojik temeli ile ilgili en öne çıkan bilgiler,
işlevsel manyetik rezonans görüntüleme çalışmalarında amigdala, insula, hipokampüs, dorsal anterior
singulat korteks gibi korku devresi ve duygu düzenlenmesi ile ilgili bölgelerin aktivitesinde
artış; prefrontal korteks aktivitesinde ise değişiklik olduğudur. Bu çalışmada SAB’si olanların
dinlenim durumundaki beyin ağlarının işlevsel bağlantısallığının araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: İlaç kullanmayan 21 SAB tanılı hasta ile yaş, cinsiyet, eğitim durumuna göre eşleştirilmiş
kontrol grubunu oluşturan 21 sağlıklı katılımcıdan dinlenim durumu işlevsel manyetik rezonans
kayıtları alındı. Bağımsız bileşen analizi ile elde edilen dinlenim durumu ağları voksel tabanlı
t-testi ile gruplar arasında karşılaştırıldı.
Bulgular: SAB’si olanlarda sağlıklı kontrollere göre, dikkat çekerlik ağının anterior bileşeninin
(sol orbitofrontal korteks) içrek işlevsel bağlantısallığında azalma, posterior bileşeninin (sol
supramarginal girus) içrek işlevsel bağlantısallığında artış saptandı.
Sonuç: SAB çalışmalarının çoğunda işlevsel bağlantısallık anksiyete uyandıran görevler sırasında
tohum temelli analiz ile değerlendirilmiş, böylece korku devresi ve duygu düzenlenmesi ile ilgili
bölgelere odaklanılmıştır. Bu çalışmada ise tüm beyinde bağımsız bileşen analizi yapılarak dikkat
çekerlik ağının işlevsel bağlantısallığında bozulma saptanmıştır. Sonuçlarımız dikkat çekerlik
ağının SAB’nin nörobiyolojisinde önemli bir rol oynadığını düşündürmektedir.
Anahtar Sözcükler: Sosyal Anksiyete Bozukluğu, İşlevsel Manyetik Rezonans Görüntüle e, Dikkat
Çekerlik Ağı, Orbitofrontal Korteks,
Supramarginal Girus