English
 
   
Trazodon Kullanımına Bağlı Huzursuz Bacak Sendromu: Bir Olgu Sunumu

Barış YILBAŞ
2022 33(1): 70-72
DOI: 10.5080/u25787
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Antidepresan kullanımının, özellikle de seçici serotonin geri alım
inhibitörlerinin (SSGİ), noradrenerjik ve spesifik serotonerjik
antidepresan olan mirtazapinin ve mianserinin huzursuz bacak
sendromuna (HBS) yol açabileceği pek çok olgu sunumuyla
gösterilmiştir. Buna karşın antidepresanlarla HBS ilişkisini inceleyen
sınırlı sayıda çalışmada birbiriyle çelişkili sonuçlar elde edilmiştir.
Trazodon, serotonin üzerine karmaşık agonist/antogonist etkinliği
bulunan, orta düzeyde histamin reseptör blokajı yapan, yaygın olarak
kullanılan bir antidepresandır. Bu yazıda uykusuzluk şikayetiyle
başvurduğu psikiyatrist tarafından trazodon 100 mg/ gün başlandıktan
sonra HBS gelişen, 39 yaşındaki bir kadın olgusu sunulacaktır. Hastanın
ifadesinden tedavinin ilk gecesinden itibaren bacaklarını hareket ettirme
dürtüsüne neden olan yanma, karıncalanma ve huzursuzluk hissettiği
öğrenildi. Şikayetlerinin trazodon tedavisine bağlı olduğu düşünülerek,
kullandığı ilaç kesildi. Yapılan kontrol muayenesinde trazodon tedavisi
sonlandırıldıktan bir gün sonra hastanın HBS yakınmalarının ve
uykusuzluk şikayetinin tamamen düzeldiği öğrenildi.