English
 
   
Psikososyal Stres Faktörleriyle Tetiklenen Erken Başlangıçlı Konversiyon Bozukluğu Olarak Astazi-Abazi Olgusu

Gülen GÜLER AKSU, Ozan KAYAR, Muhammet Emin TAN, Meryem Özlem KÜTÜK, Gülçin BOZLU, Fevziye TOROS
2022 33(1): 65-68
DOI: 10.5080/u25272
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Konversiyon bozukluğu, bütünüyle organik nedenlerle açıklanamayan
motor, duyusal ve otonom sinir sistemiyle ilgili işlevin kaybı veya
değişikliği olarak tanımlanır. Hastalığın nedenleri genetik ve nörobiyolojik
etmenlerin yanında, psikanalitik kuram, öğrenme kuramı, sosyokültürel
etmenler ve bazı travmatik yaşam olayları ile açıklanmaktadır. Başlangıç
genellikle geç çocukluk ve erken erişkinlik arasındaki dönemdedir.
Bozukluk, yüksek oranda bir psikososyal stresör sonrası oluşur ve belirtiler
çeşitlilik gösterebilmektedir. Olası konversiyon yakınmalarından astazi,
motor gücü kaybı veya duyusal kayıp ile ayakta duramama olarak
tanımlanırken, abazide ise hareket kabiliyetlerini sürdürebilseler bile
bireylerin yürümekte ciddi zorlandıkları görülmektedir. Her iki durum
da organik olduğu kadar psikojenik kökenli de olabilir. Bu yazıda
ise astazi ve abazi yakınmaları ile Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Acil Servisi’ne başvuran, yapılan tüm tıbbi incelemeler sonucunda
konversiyon bozukluğu olduğu saptanan yedi yaşındaki bir erkek çocuğu
olgusunun klinik belirtileri ve bu belirtilerin ardındaki olası psikososyal
stres faktörlerinin yanında, olgunun tedavi süreci paylaşılmıştır. Bu olgu
sunumu aracılığıyla çocukluk çağındaki konversiyon bozukluğunun
önemli semptomlara neden olabileceğine, bozukluğun erken tanısının,
tedavi sürecinde disiplinlerarası bir yaklaşımın gerekliliğinin ve somatik
semptomlara yol açan psikososyal faktörlerin ele alınmasının önemine
dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.