English
 
   
Editöre Mektup: ICD-11’İN RUHSAL BOZUKLUKLAR BÖLÜMÜ ÜZERİNE EĞİTİM FAALİYETLERİ

Vincenzo GIALLONARDO
2021 32(4): 291-292
DOI: 10.5080/u26898
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Sayın Editör,
Zihinsel, davranışsal ve nörogelişimsel bozukluklarla ilgili bölümün
dahil olduğu Uluslararası Hastalıklar ve İlgili Sağlık
Sorunları Sınıflandırması (ICD-11) 11. versiyonu, 25 Mayıs
2019’da Cenevre’de düzenlenen 72. Dünya Sağlık Asamblesi
tarafından oybirliğiyle kabul edilmiştir. Yeni sınıflandırmanın
onayı 1 Ocak 2022’ye kadar yürürlüğe girmeyeceğinden
bu tarihe kadar, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) Üyesi
Devletler, verileri bildirmek için ICD-10’u kullanmaya devam
edecek.
ICD-11 kapsamında yer alan en önemli yenilikler ve ICD-11
ve DSM-5 ile arasındaki önemli farklılıklar daha önce yayımlanmıştı
(Reed ve ark. 2019). Prognozun ve tedavi planının
oluşturulmasında yol gösterici olması amacıyla esas olarak
kategorilere dayalı kalan bir sistem içinde boyutsal bir bileşenin
rolü ve tanıya ek olarak hastanın klinik nitelendirilmesinin
daha da derinleştirilmesine duyulan ihtiyaç dahil olmak
üzere bölümün hazırlık sürecinde ele alınan birçok konu, son
dönem literatürde de ele alınmaktadır (Clark ve ark. 2017,
Rebello ve ark. 2019, Fuss ve ark. 2019, Gureje ve ark. 2019,
van Os ve ark. 2019, Fusar-Poli ve ark. 2019, Forbes ve ark.
2019, Gaebel ve ark. 2019, Patel 2019, Kotov ve ark. 2020,
Maj ve ark. 2020, Sanislow ve ark. 2020).
ICD-11’in kullanımı konusunda ilgililerin eğitilmesi süreci,
G.M. Reed liderliğindeki bir DSÖ Uluslararası Danışma
Grubunun koordinasyonunda şu anda dünya çapında devam
etmektedir. Eğitim faaliyetleri (kurslar), 18. ve 19.
Dünya Psikiyatri Kongrelerinde (27-30 Eylül 2018, Mexico
City, Meksika ve 21-24 Ağustos 2019 Lizbon, Portekiz)
gerçekleştirilmiştir (Giallonardo 2019, Pocai 2019, Perris
2020).
Napoli DSÖ Ruh Sağlığında Araştırma ve Eğitim İş Birliği
Merkezi ve Avrupa Psikiyatri Birliği tarafından 9-30 Nisan
2021 tarihleri arasında 20 saatlik daha kapsamlı bir çevrimiçi
eğitim kursu düzenlenmiştir. Kurs G.M. Reed ve M. Maj
tarafından düzenlenmiş olup ICD-11’in ruhsal bozukluklarla
ilgili başlıca tüm bölümlerini kapsamaktadır. Kurs eğitmenleri
W. Gaebel, M. Cloitre, M. Maj, C.S. Kogan, P. Monteleone,
M. Swales, J.B. Saunders ve N.A. Fineberg’dir. Canlı kursa,
78 farklı ülkeden yaklaşık 500 başvuru arasından seçilen 120
psikiyatr katılmıştır. Ayrıca, talep üzerine 250 psikiyatr için
daha kursa erişim sağlanmıştır.
Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından 2-6 Haziran 2021 tarihleri
arasında düzenlenen 24. Klinik Eğitim Sempozyumu kapsamında
ICD-11’e odaklı 2 eğitim oturumu düzenlenmiştir.
W. Gaebel ve M. Maj’ın katılımı, S. Vahip ve C. Atbaşoğlu’nun
başkanlığı ile gerçekleşen kurslardan biri, psikotik bozukluklar
ve duygudurum bozukluklarını kapsıyordu. Diğer kursta ise,
M. Cloitre ve D.J. Stein’in katılımı, R. Tükel ve C. Kılıç’ın başkanlığıyla
travma ilişkili bozukluklar, korku ilişkili bozukluklar
ve obsesif-kompülsif bozukluklar ele alınmıştır. Her oturumda
150’den fazla katılımcı yer almıştır. Ayrıca İngiltere Kraliyet
Psikiyatri Koleji tarafından da 25-26 Mayıs 2021 tarihleri arasında
bir ICD-11 eğitim etkinliği düzenlenmiştir. 8-29 Kasım
2021 tarihleri arasında Dünya Psikiyatri Birliği tarafından bir
eğitim etkinliği daha düzenlenecektir (www.wpanet.org).
DSÖ Ruh Sağlığı ve Madde Kullanımı Departmanı ile iş
birliği içinde Columbia Üniversitesinde DSÖ Ruh Sağlığı İş
Birliği Merkezi tarafından yakın geçmişte DSÖ Küresel Klinik
Uygulama Ağı (https://gcp.network) üyelerine özel erişim
sağlayan bir eğitim kursu açılmıştır. Kurs, her biri farklı bir
bozukluk grubuna odaklanan ve 1-1,5 saat süren 15 çevrimiçi
eğitimden oluşmaktadır. Eğitimlerde, ICD-10’a göre ilgili
ICD-11’İN RUHSAL BOZUKLUKLAR
BÖLÜMÜ ÜZERİNE EĞİTİM FAALİYETLERİ
292
Geliş Tarihi: 13.09.2021, Kabul Tarihi: 15.09.2021, Çevrimiçi Tarihi: 30.11.2021
Uzm., Campania L. Vanvitelli Üniv. DSÖ Ruh Sağlığı Araştırma ve Eğitim İşbirliği Merkezi, Napoli, İtalya.
Dr. Vincenzo Giallonardo, e-posta: enzogiallo86@gmail.com
VG: https://orcid.org/0000-0003-3294-1748
https://doi.org/10.5080/u26898
tanı grubu ve başlıca yenilikler tanımlanmaktadır. Eğitimin
sonucunu test etmek için bilgi düzeyinin sınanmasına yönelik
sorular mevcuttur. Katılımcılar, klinik vaka örneklerine tanı
kılavuzlarını uygulayarak pratik yapma fırsatına sahip olmaktadırlar.
Bu eğitim ayrıca İspanyolca olarak da sunulacaktır ve
ek çeviriler planlanmaktadır.
DSÖ Küresel Klinik Uygulama Ağı’nda halihazırda (%51’i
psikiyatr, %30’u psikolog; %40’ı Avrupa, %25’i Batı Pasifik,
%24’ü Amerika, %5’i Güneydoğu Asya, %3’ü Doğu Akdeniz
ve %3’ü Afrika bölgelerinden; %63’ü yüksek gelirli ülkelerden,
%37’si orta ve düşük gelirli ülkelerden olmak üzere)
159 ülkeden 16.000’den fazla klinisyen yer almaktadır. Ağ,
özellikle tanı sisteminin internet saha denemelerine sunmuş
olduğu katkıya binaen ruhsal bozukluklarla ilgili ICD-11’in
hazırlanmasına önemli katkı sağlamış, bilimsel ve klinik araştırma
alanında yapılacak iş birlikleri için bir pekiştirici işlevi
görmektedir. Ruh sağlığı veya temel bakımda çalışan tüm sağlık
profesyonelleri ağa katılmaya davetlidir.
Vincenzo GIALLONARDO
KAYNAKLAR
Clark L, Cuthbert B, Lewis-Fernández R ve ark. (2017) Three approaches to
understanding and classifying mental disorder: ICD-11, DSM-5, and the
National Institute of Mental Health’s Research Domain Criteria (RDoC).
Psychol Sci Public Interest 18:72-145.
Forbes MK, Wright AGC, Markon KE ve ark. (2019) The network approach to
psychopathology: promise versus reality. World Psychiatry 18:272-3.
Fusar-Poli P, Solmi M, Brondino N ve ark. (2019) Transdiagnostic psychiatry: a
systematic review. World Psychiatry 8:192-207.
Fuss J, Lemay K, Stein DJ ve ark. (2019) Public stakeholders’ comments on ICD-
11 chapters related to mental and sexual health. World Psychiatry 18:233-5.
Giallonardo V (2019) ICD-11 sessions within the 18th World Congress of
Psychiatry. World Psychiatry 18:115-6
Gaebel W, Reed GM, Jakob R (2019) Neurocognitive disorders in ICD-11: a
new proposal and its outcome. World Psychiatry 18:232-3.
Gureje O, Lewis-Fernandez R, Hall BJ ve ark. (2019) Systematic inclusion of
culture-related information in ICD-11. World Psychiatry 18:357-8.
Kotov R, Jonas KG, Carpenter WT ve ark. (2020) Validity and utility of
Hierarchical Taxonomy of Psychopathology (HiTOP): I. Psychosis
superspectrum. World Psychiatry 19:151-72.
Maj M, Stein DJ, Parker G ve ark. (2020) The clinical characterization of the
adult patient with depression aimed at personalization of management.
World Psychiatry 19:269-93.
Patel V (2019) Reimagining outcomes requires reimagining mental health
conditions. World Psychiatry 18:286-7.
Perris F (2020) ICD-11 sessions at the 19th World Congress of Psychiatry.
World Psychiatry 19:263-4.
Pocai B (2019) The ICD-11 has been adopted by the World Health Assembly.
World Psychiatry 18:371-2.
Rebello TJ, Keeley JW, Kogan CS ve ark. (2019) Anxiety and fear-related
disorders in the ICD-11: results from a global case-controlled field study.
Arch Med Res 50:490-501.
Reed GM, First MB, Kogan CS ve ark. (2019). Innovations and changes in
the ICD-11 classification of mental, behavioural and neurodevelopmental
disorders. World Psychiatry 18:3-19.
Sanislow CA (2020) RDoC at 10: changing the discourse for psychopathology.
World Psychiatry 19:311-2.
van Os J, Guloksuz S, Vijn TW ve ark. (2019) The evidence-based group-level
symptom-reduction model as the organizing principle for mental health
care: time for change? World Psychiatry 18:88-96.