English
 
   
COVID-19 Pandemisi Sırasında Tele-Psikiyatri Hizmetlerinin Rolü Hakkında Sistematik Derleme

Naureen AKBER ALI, Adeel KHOJA, Fizzah KAZIM
2021 32(4): 275-282
DOI: 10.5080/u26021
[Geri]    [PDF]    [Summary]    [Yazara Mail]
ÖZET

Amaç: COVID-19 pandemisi, kişiler arası teması önlemek üzere
fiziksel mesafenin korunması amacı ile teletıp ve tele- ruh sağlığı
hizmetlerinin kullanımını toplumun ihtiyaçlarına göre yönlendirmiştir.
Bu derlemenin amacı COVID-19 pandemisi esnasında tele-psikiyatri
hizmetlerin rolünü vurgulamaktır.
Yöntem: COVID-19 pandemisi süresi içinde telesağlık hizmetlerinin
yetişkin toplum fertlerinin ruh sağlığı problemlerine yönelik
kullanımını araştırmak üzre 01Ocak-31Ekim, 2020 tarihleri arasında
elektronik araştırma yapılmıştır. Birincil yazın kaynağı olan MEDLINE
(PubMed), CINAHL Plus, Science Direct ve Web of Science gibi
belli başlı veri tabanlarında yapılandırılmış araştırma sonucunda bu
derlemeye uygunluk ölçütlerini karşılayan dokuz yayınlanmış çalışma
dahil edilmiştir.
Bulgular: Bu derlemede telesağlık hizmetinin değişik ruh sağlığı
problemlerini belirlemede ve tedavilerini idame ettirebilmesindeki
rolü üzerine odaklanılmıştır. Bu hizmet desteğinin ruh hastalıklarının
yükünü azalttığına ve kişinin iyilik halini desteklediğine dikkat
çekilmiştir. Ayrıca, virüs bulaşından kaçınmak nedeniyle, hastaların
yüz yüze görüşme yerine uzaktan başvurmayı tercih ettiklerine ve de
çevrimiçi ruh sağlığı müdahalelerini ve psikolojik danışmanlığı güncel
kriz ile baş etmekte faydalı bulduklarına şahit olunmuştur.
Sonuç: COVID-19 nedeniyle dolaşımdaki güncel kısıtlamalar ruh
sağlığı problemlerinin yönetimini değiştirmiştir. Bu yeni sağlık hizmeti
uygulaması enfeksiyon kapmayı önlerken toplumun ihtiyacı olan
zamanında tedaviyi de sağlamaktadır.