English
 
   
Cilt 35, Sayı 1, Bahar 2024 TÜM MAKALELER

İçindekiler

[PDF]

Araştırma Makalesi
Şizofreni Tanılı Hastalarda Serum HMGB1 ve Beklin 1 Düzeyleri DOI: 10.5080/u27030
Sevler YILDIZ, Aslı KAZĞAN KILIÇASLAN, Burcu SIRLIER EMİR, Kerim UĞUR, Faruk KILIÇ
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Araştırma Makalesi
Transgender Göçmenler Arasında Öz Kabulü Arttırmak ve Çekimserliği Azaltmak için Çevrimiçi Grup Psikoterapisi: Bir Gözlemsel Rapor DOI: 10.5080/u27170
Mihriban Heval ÖZGEN, Cato MH de VOS, Özgün YAĞMUR, Jae SEVELİUS
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Araştırma Makalesi
Çocuğa ve Erişkine Yönelik Tecavüz Suçu Nedeniyle Ceza Sorumluluğu Değerlendirilen Kişilerin Klinik Özelliklerinin, Toplumsal Cinsiyet Algılarının ve Tecavüze İlişkin İnançlarının Karşılaştırılması DOI: 10.5080/u26936
Ender CESUR, Görkem YILMAZ, İlker TAŞDEMİR, Barış SANCAK, Fatma Nuray CANSUNAR
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Araştırma Makalesi
COVID-19 Pandemisinde Korku, Algılanan Tehdit ve Kaygı: Bilişsel Kontrol/Esneklik ve Belirsizliğe Tahammülsüzlüğün Aracılık Rolü DOI: 10.5080/u27017
Özge AKGÜL,Betül ÖNDER UZGAN,Melike TETİK,Cansu AYKAÇ
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Araştırma Makalesi
Bir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde Takip Edilen Hastalarda COVID-19 Salgını Sürecinde Belirtilerde Alevlenmeler DOI: 10.5080/u27175
Remzi Erşah DİNDAR,Eren YILDIZHAN,Nesrin Buket TOMRUK
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Araştırma Makalesi
Uzamış Yas Bozukluğu Ölçeği-Bakım Veren Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması DOI: 10.5080/u27035
Gizem ÖNAL,Emrah KESER,Zeynep TÜZÜN GÜN
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Araştırma Makalesi
Türkiye’de COVID-19 Küresel Salgını Sırasında Cinsel İşlevlerin Cinsiyet ve Cinsel Yönelime Göre Değerlendirilmesi: Ulusal Çevrim İçi Anket Çalışması DOI: 10.5080/u26948
Ardıl Bayram ŞAHİN,Emiralp BÜYÜKTOPCU,Raşit TÜKEL
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Gözden Geçirme
Çocukluk Çağında Cinsel İstismara Maruz Kalmanın Kadın Cinsel İşlevi ve Cinsel Sıkıntısı Üzerine Etkisi: Bir Sistematik Gözden Geçirme ve Meta-Analiz DOI: 10.5080/u26991
Özlem AŞCI,Meltem DEMİRGÖZ BAL,Ferdane KOÇOĞLU
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Olgu Sunumu
COVID-19 Hastasında Nöroleptik Malin Sendrom: Bir Olgu Sunumu DOI: 10.5080/u27125
Onur GÖKÇEN,Merve AKKUŞ
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Olgu Sunumu
Katatonik Şizofreni Hastasında EKT Sonrası Ortaya Çıkan Geçici Ateş Yanıtı: Olgu Sunumu DOI: 10.5080/u26972
Anıl ALP,Melike KARAÇAM DOĞAN,Elçin ÖZÇELİK EROĞLU,Mevhibe İrem YILDIZ,Şeref Can GÜREL,Suzan ÖZER
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Editöre Mektup
Psikiyatride Yapay Zeka Yenilikleri: Genç Psikiyatristlerden Küresel Bir Bakış Açısı DOI: 10.5080/u27384
Ahmet GÜRCAN,Victor PEREIRA-SANCHEZ,Mariana PINTO da COSTA,Ramdas RANSING,Rodrigo RAMALHO
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Seres Yazılım