English
 
   
Cilt 34, Sayı 3, Güz 2023 TÜM MAKALELER

İçindekiler

[PDF]

Önyazı
Temiz Zihin, Temiz Dil DOI: 10.5080/u27408
Yavuz AYHAN
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Araştırma Makalesi
Şizofreniye Yönelik Türkçe Twitter İletilerin Nitel ve Yapay Zekâ Temelli Duygu Çözümlemesi DOI: 10.5080/u26402
Gül DİKEÇ, Volkan OBAN , Miraç Barış USTA
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Araştırma Makalesi
Şizofreni ve Psikoza Yönelik Damgalamayı Değerlendirmede Twitter Kullanımı: Nitel Çalışma DOI: 10.5080/u27280
Kerime BADEMLİ , Ayten KAYA KILIÇ , Mehmet KAYAKUŞ
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Araştırma Makalesi
Mizaç ile Depresif Belirtiler Arasındaki İlişkide Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Aracı Rolü DOI: 10.5080/u26316
Ceren GÖKDAĞ , Zeynep ERDOĞAN YILDIRIM
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Araştırma Makalesi
Tutuklu/Hükümlü Anneler ve Yanlarında Kalan Çocukları Arasındaki Bağlanmanın Nesiller Arası Aktarımı DOI: 10.5080/u26647
Zülal İŞCANOĞLU , Zehra UÇANOK
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Araştırma Makalesi
Ebeveynlere Göre Oyun Oynama Bozukluğu Ölçeği: Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması DOI: 10.5080/u27320
Seher PALANBEK YAVAŞ , Caner BAYSAN , Leyla BAYSAN ARABACI
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Araştırma Makalesi
Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olan Bireylerde Pozitif Psikoterapi Bağlamında Birincil ve İkincil Yetenekler: Suç İşleme Davranışları ve Öfke ile İlişkisi DOI: 10.5080/u27031
Özgür MADEN , Ebru SİNİCİ ,Özcan UZUN
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Gözden Geçirme
COVID-19 Küresel Salgını ve İlgili Tedbirlerin Çocuklar, Gençler ve Ebeveynler Üzerindeki Psikolojik Etkilerine Dair Çalışmaların Gözden Geçirilmesi DOI: 10.5080/u25936
Burcu ALTIN , Gülsen ERDEN
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Olgu Sunumu
Ergende Psikotik Belirti Olarak Suisidal ve Homisidal Düşünceler: Olgu Sunumu DOI: 10.5080/u27015
Burcu ERSÖZ ALAN , Hande GÜNAL OKUMUŞ
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Seres Yazılım