English
 
   
Cilt 34, Sayı 1, Bahar 2023 TÜM MAKALELER

İçindekiler

[PDF]

Önyazı
İyileşmek için İyileştirmek – Maraş Depremi’nin Ardından DOI: 10.5080/u27306
Yavuz AYHAN
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Araştırma Makalesi
Massachusetts Genel Hastane Saç/Kıl Yolma Ölçeği: Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması DOI: 10.5080/u25864
Efruz PİRDOĞAN AYDIN , Julide GÜLER KENAR , İlknur KIVANÇ ALTUNAY, Fatma DENİZ, Ömer Akil ÖZER, Kayıhan Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Araştırma Makalesi
Şizofreni Hastalarında, Bipolar ve Sağlıklı Kontrol Grubunda Basit İnflamasyon Belirteçlerinin ve Sistemik İmmün İnflamasyon İndeksinin Değerlendirilmesi DOI: 10.5080/u26248
Ali İNALTEKİN , İbrahim YAĞCI
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Araştırma Makalesi
İnternet Bağımlılığı ve Eşlik Eden Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Ergenlerin Duygu Düzenleme ve Sosyal Biliş Açısından İncelenmesi DOI: 10.5080/u26072
Hozan SAATÇIOĞLU, Betül AKYEL GÖVEN, Ömer KARDAŞ, Zeki YÜNCÜ
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Araştırma Makalesi
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu-Sosyal Fobi Komorbiditesinde Ebeveyn Tutumları ve Bağlanma Biçimleri Açısından Farklılık Var mıdır? DOI: 10.5080/u26580
Dilek ÜNAL, Fahri ÇELEBİ
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Araştırma Makalesi
Yeme Bozukluğu-15: Klinik ve Klinik Olmayan Örneklemler için Türkçe Versiyonun Faktör Yapısı, Psikometrik Özellikleri, Geçerliği ve Güvenilirliği DOI: 10.5080/u27103
Hande ÖNGÜN YILMAZ, Aslıhan POLAT, Gizem KÖSE, Sibel BALCI, Ahmet Murat GÜNAL
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Gözden Geçirme
Deprem Sonrası Erken Dönemde Koruyucu ve Tedavi Edici Ruh Sağlığı Hizmeti-Türkiye Psikiyatri Derneği Uzman Görüşü DOI: 10.5080/u27305
Mevhibe İrem YILDIZ, Ayşe Devrim BAŞTERZİ, Ejder Akgün YILDIRIM, Şahika YÜKSEL, Ahmet Tamer AKER, Bengi SEMERCİ, Süleyman ÇAKIROĞLU, Yankı YAZGAN, Mustafa SERCAN, Burcu Rahşan ERİM, İlker KÜÇÜKPARLAK, Münevver HACIOĞLU YILDIRIM
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Gözden Geçirme
Beden Odaklı Tekrarlayıcı Davranış Bozuklukları: Davranış Modelleri ve Nörobiyolojik Mekanizmalar DOI: 10.5080/u26213
Hande GÜNAL OKUMUŞ, Devrim AKDEMİR
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Olgu Sunumu
Klozapine Bağlı Gelişen Obsesif-Kompulsif Semptomlar ve Klonazepam ile Güçlendirme Tedavisi: Riskler ve Gerekçeler DOI: 10.5080/u27025
Mehmet ÜNLER, Sultan Efsun TAMDEMİR, İrem EKMEKÇİ ERTEK, Zehra ARIKAN
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Seres Yazılım