English
 
   
Cilt 33, Sayı 2, Yaz 2022 TÜM MAKALELER
Önyazı: Pandemi Sırasında ve Sonrasında Telepsikiyatri
Hakan KARAŞ, İlker KÜÇÜKPARLAK

DOI: 10.5080/u27177

[Özet]     [PDF]     [Yazara Mail]
Sosyal Anksiyete Bozukluğu Olan Hastalarda Dinlenim Durumu İşlevsel Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının İncelenmesi DOI: 10.5080/u25991
Ceylan ERGÜL, Çiğdem ULAŞOĞLU YILDIZ, Elif KURT, Ani KIÇİK, Raşit TÜKEL
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Depresyonun Üstbilişsel Modelinin Türkiye’deki Bir Majör Depresif Bozukluk Örneklemi Üzerinde İncelenmesi DOI: 10.5080/u26082
Adviye Esin YILMAZ, Güliz ŞENORMANCI, Ömer ŞENORMANCI
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Üniversite Öğrencilerinde Uyku Bozukluğu ile Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Arasındaki İlişki DOI: 10.5080/u25503
Elçin ÖZÇELİK EROĞLU, Demet SAĞLAM AYKUT, Sevilay KARAHAN, Başaran DEMİR
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Danışanın Terapiste Bağlanma Ölçeği (DTBÖ) Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması DOI: 10.5080/u25582
Yasemin KAHYA, Nuray MUSTAFAOĞLU ÇİÇEK, F. Mahperi ULUYOL, Hüseyin NERGİZ, Sait ULUÇ, Gonca SOYGÜT PEKAK
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


SF-12 Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe Formunun Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması DOI: 10.5080/u25700
Cem SOYLU, Bahtım KÜTÜK
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Türkiye’de Psikiyatri Hastalarında SCID-II ile Tanılanan Kişilik Bozukluğunun Prevalansı: Sistematik Gözden Geçirme ve Metaanaliz DOI: 10.5080/u26104
Ferhan DEREBOY, Çiğdem DEREBOY, Servet KAÇAR BAŞARAN, Çiğdem KIRCI DALLIOĞLU, Duygu ASLAN KUNT
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Fonksiyonel Hareket Bozukluğu ve Parkinson Hastalığı Eş Tanısı: Bir Olgu Sunumu DOI: 10.5080/u25740
Selma ERTÜRK, Vildan ÇAKIR KARDEŞ, Özge SARAÇLI, Esra ACIMAN DEMİREL
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Günlük Elektrokonvülzif Terapi ile Tedavi Edilen Şiddetli Nöroleptik Malign Sendrom: Bir Olgu Sunumu DOI: 10.5080/u26535
Özlem ERDEN AKİ, Ahmet GÜRCAN, Ş. Can GÜREL, M. Kâzım YAZICI
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Editöre Mektup: Frontal Lob Yerleşimli Derece 2 Malign Glioma Olgusunda İlk İşaret Olarak Depresyon DOI: 10.5080/u25957
Şerif Bora Nazlı, Muhammet Sevindik
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]


Editöre Mektup: Çıldırıgideren İlaç Tedavisinde Maliyeti Yeniden Düşünmek: Türkiye’de Kullanılan İlaçların 2020 Yılı Ortalama Tedavi Maliyeti DOI: 10.5080/u26315
Mustafa Yıldız, Emre Osman
    [Özet]     [Summary]     [PDF]     [Yazara Mail]